Kling Brandbeveiliging is lid van en nauw betrokken bij het Federatie Veilig Nederland. Ondernemersvereniging Federatie Veilig Nederland is de belangenbehartiger voor de technische (brand)veiligheid in Nederland.

Bekijk (klik) hier ons certificaat van Federatie Veilig Nederland:

Bekijk (klik) hier ons certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De vereniging Federatie Veilig Nederland is een professionele ondernemersvereniging met een groot aantal leden, alle gespecialiseerde bedrijven met oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. De vereniging behartigt de algemene, economische, commerciële en strategische belangen van haar leden.

Federatie Veilig Nederland is in 1969 opgericht en is een deskundige spreekbuis. Federatie Veilig Nederland staat voor kwaliteitsbedrijven, duidelijke taal, een sterke organisatie en meerwaarde voor haar leden. Deskundige ondersteuning, dienstverlening en belangenbehartiging staan hoog in het vaandel. 
Kerntaken van Federatie Veilig Nederland

- Belangenbehartiging;
- Werkgeversvertegenwoordiging;
- Visie- en beleidsontwikkeling;
- Informatieverstrekking;
- Dienstverlening.

Met de uitvoering van bovenstaande taken faciliteert de vereniging de leden.
Samen werken aan Nederland Veilig!
Innovatie en kennisontwikkeling gaan zó snel dat het als individueel bedrijf niet bij te benen is. Het op de juiste schaal bundelen en delen van kennis is cruciaal.

Federatie Veilig Nederland gelooft in een sterke binding met – en vertegenwoordiging van – leden rond specifieke behoeften en thema’s.


Meer weten over het Federatie Veilig Nederland? Ga dan naar de website

In 2019 is de naam gewijzigd in Federatie Veilig Nederland. Voorheen heette dit VEBON-NOVB.
 

Om lid te kunnen zijn zoals Kling Brandbeveiliging B.V. van Federatie Veilig Nederland en daarmee het label te mogen voeren,
moeten bedrijven aan een aantal criteria voldoen. Deze criteria omvatten een aantal elementen, zoals het onderschrijven van een gedragscode en het hanteren van een geschillenregeling. 
Tevens dienen bedrijven in het bezit te zijn van een of meerdere CCV- of andere erkenningsregelingen.


De gedragscodegeschillenregeling en andere kwalitatieve lidmaatschapseisen zijn vastgelegd in het Federatie Veilig Nederland Label, een label dat staat voor integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Met het logo van Federatie Veilig Nederland kunnen leden zoals Kling Brandbeveiliging B.V. laten zien dat ze lid zijn en daarmee voldoen aan de criteria en gestelde eisen van integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid.